מסיבת פורים רום גבס-א.דורי

מסיכות רעשנים ומלא אלכוהול…
הלילה קרנבל!!!